Το Προβλημα του Καπνου / The Tobacco Problem

Ρενας Χριστουλα – Γρηγοριαννη / Renas Christoula – Gregoriani


  • publisher: Αθήνα / Athens
  • date: 1953
  • condition: Near fine
  • binding: Hardcover
  • size: 61p. 24,3x17cm.
  • language: Greek
  • bookseller inventory. # TE049
  • price: €37,00

CONTACT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: