Καπνικη Επισκοπιση : ετη 1935-36 και 1936-37 / Tobacco Review: Years 1935-36 and 1936-37

Συλλογικο / Collective

 

  • publisher: Καπνεμπορικη Ομοσπονδια Ελλαδος, Αθηνα / Tobacco Federation of Greece, Athens
  • date: 1937
  • condition: Very good+
  • binding: Paperback
  • size: 32p. 17X24,2cm.
  • language: Greek
  • bookseller inventory. # TE046
  • price: €70,00

CONTACT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: