Πρακτικον Συνεδριασεων Διοικητικου Συμβουλιου /Minutes of the Board of Directors meetings

Στους 3 τόμους περιεχονται όλα τα πρακτικα του Διοικητικου Συμβουλιου απο το 1ο ως το τελευταιο που διαλυαι την Εταιρεία. / The 3 volumes contain all the minutes of the Board of Directors from the 1st to the last dissolving the Company.Photo0086

Βιβλιον Α. 31.12.1956 – 5.7.1970. Αρ Πρακτικων 1 – 156 / Book A. 31.12.1956 – 5.7.1970. Proceedings 1 – 156


 • publisher: H. Μοσκοφ Ανωνυμος καπν/κη Εταιρια, Θεσσαλονίκη / H. Moscoff Anonymous Tobacco Company, Thessaloniki
 • date: 1956 – 1970
 • condition: Near Fine
 • binding: Hardcover
 • size: 200p. 34X25cm.
 • language: Greek
 • bookseller inventory. # TE042


Photo0084

απο 23.Ιουλιου.1970 – Συνεδριασις Νο. / From July 23, 1970 to Meeting No.


Αρ Πρακτικων 156 – 296. Απο 23 Ιουλιου.1970 – 31 Μαιου 1989 / Proceedings 156 – 296. From 23 July 1970 – 31 May 1989


 • publisher: H. Μοσκοφ Ανωνυμος καπν/κη Εταιρια, Θεσσαλονίκη / H. Moscoff Anonymous Tobacco Company, Thessaloniki
 • date: 1970 – 1989
 • condition: Near fine / Good
 • binding: Hardcover / self made DJ
 • size: 200p. 35X25cm.
 • language: Greek
 • bookseller inventory. # TE043


Photo0082


Αρ Πρακτικων 297 – 346. Απο Αυγ. 1989 – 4 Νοεμβ. 1994 / Proceedings 297 – 346. From Aug. 1989 – 4 Nov. 1994


 • publisher: Η. Μοσκοφ Α.Β.Ε.Ε. Ανωνυμος Βιομηχανικη Εμπορικη Εταιρια / H. Moscoff Α.Β.Ε.Ε. Anonymous Industrial Trading Company
 • date: 1989 – 1994
 • condition: Near fine
 • binding: Hardcover
 • size: 200p. 35X25cm.
 • language: Greek
 • bookseller inventory. # TE044

price: €600,00 (3 items)CONTACT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: