Τα Ελληνικα Καπνα / The Greek Tobacco

εις την Βρεττανικην Αγοραν / in the British Market

Βογιατζογλου, Αλεξανδρου Ι. / Vogiatzoglou, Alexandrou I.

Σ. Γιαχαλα, Μ. Γρηγοριαδου, Κ. Μοσκοφ / S. Yakalas, M. Grigoriadou, K. Moskoff


Ανατυπωση απο “Επιθεωρησεως Κοινων. Και Δημοσιας Οικονομικης” τευχος Δ’, 1938 / Reprint from ” Society. And Public Economics Review”, Issue D, 1938

Συμπεριλαμβανομένων 3σελ. Γαλλική σύνοψη / Including 3p. French summary


  • publisher: Αθήνα / Athens
  • date: 1938
  • condition: Near fine
  • binding: Paperback
  • bookseller inventory.TE036
  • size: 48p. 24,3×17,5cm.
  • language: Greek, French
  • price: €50,00

    CONTACT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: