Σκεψεις Γυρω απο το Συγχρονο Προβλημα του Ελληνικου Καπνου / Thoughts Around the Modern Problem of Greek Tobacco

Ανδρεαδη, Θαλη Β. / Andreadis, Thali B.


Με σημειωσεις στην σελιδα των τιτλων για των βιβλιοδετη / with notes on title page for the binder.

Συμπεριλαμβανομένης 2σελ. βιβλιογραφίας / Including 2pages bibliography.


  • publisher: Αθήνα / Athens
  • date: 1967
  • condition: As new
  • binding: Hardcover
  • bookseller inventory.TE037
  • size: 214p. 21,3x15cm
  • language: Greek
  • price: €40,00

    CONTACT

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: