Γεωργικη Παραγωγη και Καπνικη Πολιτικη/ Agricultural Production and Tobacco Policy

Μαντζαρη Αχ. Ι./ Mantzari Ah. I.


Ένα νέο βιβλίο με άθικτες σελίδες και σημάδια ραφιών. / A new book with uncut pages & signs of shelf wear.


  • publisher: Τιλπερογλου, Αθήνα / Tilperoglou, Athens
  • date: 1939
  • edition: 1st
  • condition: New
  • binding: Paperback
  • bookseller inventory.TE031
  • size: 73p. 17,7×25,4cm
  • language: Greek
  • price: €55,00

Also in TOBACCObooks Mantzari Ah. I.


CONTACT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: