Τιμαι Ασφαλειας Μονοπωλιον Καπνου και Αλλα Τινα / Tobacco Monopoly Security Values and Other Cases

Θασιτη Βασ. Κ. / Thassitis, Vas. K.


σκια στο εξωφυλλο / Shadow on the cover


  • publisher: Καπνική Επιθεωρήσεως, Αθήνα / Tobacco Review, Athens
  • condition: Near fine
  • binding: Paperback / DJ
  • bookseller inventory.TE025
  • size: 46p. 24,2×17,3cm.
  • language: Greek
  • price: €30,00

Also in TOBACCObooks Thassitis, Vasilis


CONTACT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: