Τα Καπνα Μπερλευ στην Ελλαδα / Burley Tobacco in Greece

το χρονικο μιας 20ετιας εν Οψει της Ενταξεως στην ΕΟΚ / the 20-year period in view of the Accession to the EEC

Θασίτη Βασ. Κ. / Thassitis Vas. K.


Σφραγίδα “Τιμίς Ενεκεν” Stamp “Honoris Causa”


  • publisher: Αυτοέκδοση, Αθήνα / Self-published, Athens
  • date: 1979
  • condition: As new
  • binding: Paperback
  • bookseller inventory.TE023
  • size: 53p. 17X24,2cm.
  • language: Greek
  • price: €35,00

Also in TOBACCObooks Thassitis, Vasilis


CONTACT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: