Τα Ελληνικα καπνα εν τη Ευρωπαικη Καπναγορα / Greek Tobacco in the European Tobacco Market

Εκθεσις /  Report

Συλλογικό / Collective


σχισμενη ραχη και ζημιες στο εξωφυλλο / torn spine and minor fault on cover


  • publisher: Εθνικό Τυπογραφειο, Αθήνα / National Publishing House, Athens
  • date: 1930
  • condition: Good
  • binding: Paperback
  • bookseller inventory.TE026
  • size: 155p. 21X14,7cm.
  • language: Greek
  • price: €45,00

CONTACT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: