Οι Εχθροί Του Καπνού Εις Τας Αποθήκας – The Enemies Of Tobacco In Warehouses

Εphestia Elutella Ηb. & Lasioderma Serricorne Fab.
Η Βιολογία Και Μέσα Καταπολεμήσεως Τούτων
The Biology And Measures For Their Control.

Σταματινης, Νικ. – Stamatinis, Nic. Chr.


In Very good condition with faults only on the cover as shown in image, Paperback.
65pp / 24X17cm. 5 pages English summary 4 pages Bibliography. Folding Table, Pictures. Communication No. 4.


  • publisher: Tobacco Institute of Greece – League of Offices for the Protection of Greek Tobacco, Drama
  • date: 1935
  • edition: 1st edition
  • condition: Very good
  • binding: Paperback
  • bookseller inventory. # TE018 (PE0115)
  • image:  image
  • size: 
  • language: Greek, English
  • price: €25,00

From BOOKSTALLblog

CONTACT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: